W oczekiwaniu na werdyktCzarne Bobry – odbiór nagrodyWT820 – odbiór nagrody
W oczekiwaniu na werdykt – odbiór nagrody – odbiór nagrody
PWr_KRSZ – odbiór nagrodyRozdanie nagród zakończoneZwycięski zespół: PWr_KRSZ
– odbiór nagrodyRozdanie nagród zakończoneZwycięski zespół:
Zwycięzcy z logo Odkrywców z kasąCzarne Bobry – zdobywcy III miejscaZwycięski team – kuluarowe rozmowy
Zwycięzcy z logo „Odkrywców z kasą” – zdobywcy III miejscaZwycięski team – kuluarowe rozmowy
Organizator i sponsor
InsERT